Narodowy Bank Polski ogłosił przetarg na dostawę usług telefonii komórkowej i oraz usług kierowania połączeń do wszystkich sieci publicznych z systemu telefonii stacjonarnej NBP. Zamawiający szacuje wartość kontraktu na 4 mln zł (co nie znaczy, że oferty operatorów nie będą niższe). Konkurs ma charakter otwarty.

Oferta ma objąć komplet usług komórkowych, w tym mobilny dostęp do internetu i mobilną transmisję danych przez prywatny APN. NBP zamówi ok. 2000 kart SIM, z czego 1600 dla usług głosowych, a 400 dla transmisji danych. NBP przewiduje, że miesięczny wolumen minut rozpoczynanych z tych telefonów komórkowych będzie wynosić ponad 200 tys. minut.

Usługi konwergentne realizowane będa w technologii IP MPLS. Wykonawca skonfiguruje dwa stacjonarne styki (dwa podstawowe, jeden zapasowy), które umożliwią zestawienie 120 kanałów rozmownych każdy.

Oferty można składać do 6 maja. Umowa obowiązywała będzie przez cztery lata. Głównym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. Dzisiaj dostawcą usług komórkowych dla NBP jest Polkomtel, operator sieci Plus.