Potwierdziły się nasze nieoficjalne informacje sprzed kilku miesięcy. Wiktor Sęga, wieloletni dyrektor departamentu Urzędu Komunikacji Elektronicznej zajmującego się częstotliwościami radiowymi przestał pełnić tę funkcję – dowiaduje się rpkom.pl.

Wiktor Sęga, dotychczasowy dyrektor departamentu częstotliwości zakończył pracę w UKE 27 lipca br. – poinformowało w odpowiedzi na nasze pytanie o moment, w którym nastąpiła zmiana kiedy biuro prasowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Według biura prasowego, aktualnie pracę departamentu koordynuje Paweł Krzymiński, jeden z jego wicedyrektorów. Drugim wicedyrektorem jest Wioletta Pilipiec.

Według naszych nieoficjalnych informacji Wiktor Sęga rozstaje się z centralą z przyczyn osobistych (rodzinnych) i najprawdopodobniej będzie współpracować z delegaturą UKE we Wrocławiu.

Jak na razie nie ogłoszono naboru na stanowisko dyrektora departamentu.