Zasiedziali operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają za dwie trzecie inwestycji w sektorze – podliczyła organizacja [b]European Telecommunications Network Operator’s Association (ETNO) [/b]w swoim dorocznym raporcie. Członkiem ETNO jest [b]Telekomunikacja Polska[/b].??

Według opracowania, przygotowanego wspólnie z firmą [b]IDATE[/b], przychody europejskich operatorów telekomunikacyjnych w ubiegłym, 2009 r. wyniosły 42,2 mld euro i były o 2,2 proc. mniejsze niż w 2008 r. Jeszcze bardziej w tym czasie zmniejszyły się nakłady inwestycyjne telekomów – aż o 6,4 proc. ??

ETNO nie podało na razie szczegółowych rynkowych prognoz na 2010 r. Wstępne ustalenia nie są optymistyczne – kończący się rok ma, podobnie jak poprzedni, przynieść spadki przychodów, choć ich tempo ma być mniejsze niż w 2009 r. Nakłady inwestycyjne powinny pozostać na podobny poziomie jak rok temu. ??

– Zasiedziali operatorzy, członkowie ETNO, mimo kryzysu ekonomicznego, wciąż odpowiadają za znaczącą część przychodów i inwestycji zarówno w usługi jak i sieci – powiedział Michael Bartholomew, dyrektor ETNO. Według niego szybko zmieniające się warunki rynkowe – rosnący transfery danych w sieciach mobilnych czy popularność usług społecznościowych – stwarzają palącą potrzebę zapewnienia zasiedziałym operatorom warunków zachęcających do agresywnych ruchów inwestycyjnych. ??

Raport ETNO zwraca też uwagę na rosnącą penetrację mobilnymi usługami szerokopasmowymi oraz popularność VoIP, która w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się o 638 proc.