Tylko 45 menadżerów z działów IT w polskich firmach uważa, że ich sieci firmowe są gotowe na poradzenie sobie z problemem dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) – wynika z badania Cisco Connected World Technology Report  przeprowadzonego wśród 1800 specjalistów IT z 18 krajów. W skali światowej wskaźnik ten jest jeszcze niższy i wynosi 41 proc. Jednocześnie 33 proc. polskich respondentów deklaruje, że aby rozwiązać ten problem będzie im potrzebna większą przepustowość łączy.

Cisco podkreśla w raporcie, że każdego dnia smartfony, kamery, czujniki, inteligentne urządzenia pomiarowe oraz inne, połączone z siecią urządzenia, generują olbrzymie ilości informacji, które w połączeniu z informacjami z tradycyjnych źródeł tworzą „lawinę danych”. Dane te stanowią dla firm potencjalne źródło kluczowych informacji.

Wyniki badania pokazują, że choć większość firm zbiera, przechowuje i analizuje dane, to jednak wiele z nich boryka się z problemami biznesowymi oraz technologicznymi związanymi z Big Data. Na przykład, ponad 60 procent respondentów zgadza się z tezą, że Big Data może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz poprawić konkurencyjność ich firm, ale tylko jedna czwarta, zarówno w Polsce jak i na świecie, przyznaje, że potrafi wydobywać strategiczne informacje z posiadanych obecnie danych.