Spółka branży perfumeryjnej oferuje swoje usługi w oparciu o sieć Polkomtela.