Zakład Ubezpieczeń Społecznych otworzył koperty z ofertami [link=http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=220&idz=20117]w przetargu na świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS[/link]. Według informacji, jakich udzielił nam ZUS najdroższą ofertę w wysokości 64,7 mln zł złożyło konsorcjum Comarchu i firmy informatycznej MCSI Ltd. Telekomunikacja Polska zaproponowała 31,6 mln zł, a GTS Energis 20,1 mln zł.

W ramach kontraktu wykonawca zestawi sieć WAN dla 322 oddziałów i inspektoratów ZUS, zapewni łączność z kilkoma instytucjami zewnętrznymi, udostępni włókna światłowodowe pomiędzy dwoma lokalizacjami centrali ZUS i łącza internetowa w siedmiu lokalizacjach. Usługi świadczone będą przez 3,5 roku.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie wysokość zaoferowanej ceny. ZUS ogłosi wyniki przetargu najprawdopodobniej w poniedziałek, chociaż może to stać się również wcześniej.