EBOiR będzie udziałowcem Polkomtela. Giełda niewykluczona

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zdecydował się zaangażować 200 mln euro w 16 proc. udziałów spółki Metelem Holding, do której docelowo trafi 100 proc. udziałów operatora sieci Plus. – Głównym celem naszej inwestycji jest wspieranie rozwoju Polkomtela. Gdy osiągniemy zamierzony skutek i nadejdzie odpowiednia chwila – rozważymy wyjście ze spółki w formie publicznej oferty – poinformowała Ina Coretchi z biura prasowego EBOiR-u

Publikacja: 14.10.2011 13:23

EBOiR będzie udziałowcem Polkomtela. Giełda niewykluczona

Foto: ROL

Grupa Polsat poinformowała, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zdecydował się zaangażować 200 mln euro w 16 proc. udziałów spółki Metelem Holding, do której docelowo trafi całe 100 proc. udziałów operatora sieci Plus. Pozostałą część będą kontrolowały – po uzyskaniu akceptacji dla transakcji przejęcia Polkomtela przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – podmioty zależne od Zygmunta Solorza-Żaka.

Przedstawicielka EBOiR pytana, czy na giełdę trafiłby tylko pakiet Polkomteka należący do banku, czy może większy powiedziała: – To będzie zależało od sytuacji i trudno o tym dziś przesądzać.

Zygmunt Solorz-Żak o giełdzie rozmawiać nie chce. – Najpierw trzeba spółkę przejąć, potem ją zrestrukturyzować, a potem ewentualnie myśleć co dalej – powiedział.

Dziś Polkomtel wciąż należy do PKN Orlen, KGHM, Polskiej Grupy Elektroenergetycznej, Węglokoksu oraz brytyjskiego Vodafone. Aby go przejąć Solorz-Żak potrzebuje zgody UOKiK. Wniosek w tej sprawie złożyła w urzędzie 27 lipca spółka Spartan Capital Holdings, kierowana przez Tobiasa Solorza, syna najbogatszego Polaka.

UOKiK nie precyzuje, kiedy podejmie decyzję w tej sprawie. – Z dużą dozą prawdopodobieństwa decyzja w sprawie Polkomtela zapadnie w tym roku – powiedziała w piątek agencji Reuters Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, szefowa UOKiK. Nie uściśliła jednak, ku jakiemu rozwiązaniu się skłania.

UOKiK wydając decyzję weźmie pod uwagę opinie branży, w tym Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Anna Streżyńska, szefowa UKE potwierdza, że opinia urzędu w tej sprawie jest pozytywna.

Jak to się dzieje, że wniosek o zgodę na przejęcie Polkomtela składa Spartan, a docelowym właścicielem sieci Plus będzie Metelem? – Metelem jest pośrednio właścicielem Spartana – tłumaczy Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Solorza-Żaka.

To nie pierwsza zmiana właścicielska w strukturze własnościowej Spartan Capital Holdings. Wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym świadczą o tym, że w ciągu ostatnich miesięcy własność udziałów przepisywano kolejno z Solorza-Żaka na spółkę Goldcup 100074 AB i Eileme 4AB.

Zmiany te należy wiązać ze złożonością transakcji przejęcia Polkomtela. Solorz-Żak posiłkuje się przy tym w dużej mierze długiem. Banki – liderzy konsorcjum organizującego finansowanie – zobowiązały się dostarczyć równowartość 3,6 mld euro długu w różnej formie. Dziś kwota ta odpowiada 15,4 mld zł, czyli o 1 mld zł więcej niż w chwili, gdy Spartan Capital Holdings podpisał warunkową umowę kupna akcji Polkomtela.

Grupa Polsat poinformowała, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zdecydował się zaangażować 200 mln euro w 16 proc. udziałów spółki Metelem Holding, do której docelowo trafi całe 100 proc. udziałów operatora sieci Plus. Pozostałą część będą kontrolowały – po uzyskaniu akceptacji dla transakcji przejęcia Polkomtela przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – podmioty zależne od Zygmunta Solorza-Żaka.

Przedstawicielka EBOiR pytana, czy na giełdę trafiłby tylko pakiet Polkomteka należący do banku, czy może większy powiedziała: – To będzie zależało od sytuacji i trudno o tym dziś przesądzać.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?