livier Barberot złożył wizytę prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Annie Streżyńskiej, podczas której wyraził poparcie ze strony FT dla porozumienia jakie wypracował urząd z Telekomunikacją Polską. W tej sytuacji zatwierdzenie rynkowej ugody przez radę nadzorczą Telekomunikacji Polskiej w przyszłym tygodniu wydaje się formalnością. Według wypowiedzi Anny Streżyńskiej dla Agencji PAP oficjalnie porozumienie może zostać podpisane w przyszłą środę lub czwartek.<