Przetarg na „Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS” ma długą historię. Został ogłoszony jeszcze w listopadzie 2009 r. Opóźnienie w rozstrzygnięciu wynikało z faktu, że termin składania ofert był wielokrotnie przesuwany w związku z licznymi pytaniami, które zgłaszały firmy zainteresowane wzięciem udziału w konkursie.

Utrzymanie sieci teleinformatycznej niezbędnej do sprawnego funkcjonowanie głównego systemu informatycznego [b]ZUS [/b](KSI) to jedna na największych umów tego typu w Polsce. Nie powinno zatem dziwić, że mimo że zamawiający ustawił dość wyśrubowane wymagania w stosunku do wykonawców (samo wadium miał wartość 1,1 mln zł), konkurs wzbudził duże zainteresowanie w branży teleinformatycznej.

Ostatecznie w przetargu wpłynęły trzy oferty. Najlepszą złożyła Telekomunikacja Polska. Za wykonanie zadania zażądała 31,6 mln zł(brutto). Budżet zarezerwowany przez ZUS na ten projekt był przeszło dwa razy większy i miał wartość prawie 72 mln zł (netto). Umowa będzie obowiązywała przez 42 miesiące przy czym pierwsze sześć miesięcy zajmą przygotowania do realizacji zadania.