Narodowy operator będzie świadczył przez 6 miesięcy usługi teleinformatyczne dla [b]Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii[/b]. Otrzyma za to 2,9 mln zł netto.

[b]Telekomunikacja Polska[/b] otrzymała zlecenie z GUGiK-u na świadczenie usług teleinformatycznych dla potrzeb projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) i systemu wsparcia precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego (ASG-EUPOS). Usługi będą świadczone od 31 sierpnia do końca 2010 r. Spółka zajmie się również rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do uruchomienia systemu IPE w 24 lokalizacjach na obszarze Polski.

Wartość kontraktu wynosi 2,9 mln zł netto. TP zdobył go z pominięciem procedury przetargowej. Według zamawiającego, udzielenie zamówienia innemu podmiotowi niż narodowy operator, mogłoby skutkować niekompatybilnością nowych urządzeń z istniejącymi elementami infrastruktury i wpływać niekorzystnie na funkcjonalność systemów: IPE, Geoportal.gov.pl i ASG-EUPOPS.

– Zgodnie z wiedzą GUGiK żaden inny operator telekomunikacyjny nie jest w stanie zagwarantować, iż rozbudowany system będzie spełniał w tym zakresie wymagania postawione przez GUGiK – czytamy w wyjaśnieniu