Entuzjazm związany z technologią cloud computing jest na wyrost – wynika z badania firmy Symantec „2011 State of Cloud Survey”.

W raporcie czytamy, że organizacje, które wdrożyły technologie chmurowe, nie uzyskują oczekiwanych efektów i korzyści. 88 procent z nich liczyło, że chmura poprawi elastyczność zaplecza IT, ale tylko 47 procent potwierdza, że ten efekt udało się uzyskać. Wyniki okazały się także gorsze od oczekiwanych w takich obszarach jak przywracanie sprawności po awarii, efektywność, niższe koszty operacyjne i lepszy poziom bezpieczeństwa.

Ponadto jak podkreśla Symantec badanie ujawniło, że działy IT nie są odpowiednio przygotowane na przetwarzanie w chmurze – niemal połowa respondentów stwierdziła, że ich personel IT nie jest jeszcze na to gotowy.

Wyniki badania Symateca bazują na 5300 odpowiedziach z 38 krajów na całym świecie. Badanie „State of Cloud Survey” koncentrowało się na różnych formach przetwarzania chmurowego. Obejmowało m.in. publiczne i prywatne oprogramowanie dostarczane jako usługa (SaaS), infrastrukturę hybrydową, platformy jako usługi, a także publiczną i prywatną infrastrukturę.