Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  konkurs na dofianowanie sieci dostępowych w pięciu województwach Polski Wschodniej. Konkurs będzie trwał od 3 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r.

Jednym z podstawowych założeń przyjętych w tym działaniu jest obowiązek dołączenia się operatora do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, jeśli w miejscowości gdzie chce wybudować sieć, będzie znajdować się węzeł dystrybucyjny.

Dla zainteresowanych dobrą wiadmością jest, że w stosunku do pierwotnych zapowiedzi zwiększono łączny budżet dofinansowania, który jest  do rozdysponowania w ramach konkursu. Wyniesie  on ponad 55 mln euro (wstępnie planowano 40 mln euro).

Minimalna wartość wsparcia dla projektu: to  100 tys. zł.