Konsorcjum firm [b]MAW Telecom SRP[/b] i [b]Consortia[/b] złożyło najlepszą ofertę w przetargu otwartym (nie miało żadnego konkurenta) ogłoszonym przez [b]Komendę Główną Policji[/b] na dostawę sprzętu radiokomunikacyjnego, licencji oprogramowania oraz usług do „rozbudowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji w ramach projektu Radio II”.

Wartość kontraktu, który musi zostać zrealizowany do 17 grudnia, wynosi 15,5 mln zł brutto.