Jak powiedział Mirosław Godlewski, prezes spółki, udział Netii w polskim rynku broadbandu wynosi prawie 9 proc. Operator podwoił liczbę abonentów szerokopasmowej sieci w ciągu półtora roku.
Netia obecnie koncentruje się na rozbudowie broadbandu na sieci własnej, w tym LLU. Liczba węzłów w sprzedaży to obecnie 170. Operator podtrzymuje swoją prognozę o 300 węzłach LLU na koniec roku oraz – także do końca grudnia – o migracji na LLU ponad 20 tys. klientów BSA/WLR.