Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wybrało ofertę Polkomtela w przetargu (miał charakter otwarty) na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W ramach zlecenia operator dostarczy klientowi centralę telefoniczną wraz z telefonami IP oraz podłączy ją do publicznej sieci telekomunikacyjnej (oraz do strukturalnej i rozdzielczej sieci zamawiającego). Polkomtel będzie również realizowała usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu.

Projekt obejmuje też dostawę telefonów i akcesoriów. Wartość czteroletniego kontraktu, o który zabiegały dwie firmy, ustalono na 1,07 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez leczniczą placówkę miał wartość 1,19 mln zł brutto.