Korytarze przesyłowe bez telekomunikacji?

Publikacja: 04.04.2012 09:00

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała swoje stanowisko w procesie konsultacji ustawy o korytarzach przesyłowych, jaką szykuje Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem Izby projekt ustawy – której celem jest ułatwienie realizacji inwestycji celu publicznego, przede wszystkim budowy infrastruktury energetycznej i komunalnej – powinien objąć również przedsiębiorców telekomunikacyjnych i infrastrukturę sieci łączności elektronicznej.

– Pominiecie tak istotnego obszaru, jakim jest telekomunikacja, wydaje się zupełnie nieuzasadnione, tym bardziej, że trzeba pamiętać o realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, gdzie zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich jest zaspokojeniem podstawowych potrzeb społecznych tak jak zaopatrzenie w elektryczność, wodę, paliwa, gaz, ciepło czy odprowadzanie ścieków – pisze PIIT.

Izba wniosła więc o:

Projekt ustawy ma już w obecnym kształcie bezpośredni wpływ na inwestycje telekomunikacyjne. Art.42 ust.1 ustawy o drogach publicznych miałby na mocy nowej regulacji uzyskać brzmienie: „1. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a i 3.)”.

Ponadto decyzja o ustanowieniu korytarza przesyłowego w myśl projektu nowej ustawy miałaby być wiążąca dla wojewody wydającego decyzję o budowie regionalnej sieci szerokopasmowej, co oznacza potencjalnie kolizję inwestycji różnego typu i priorytet dla energetyki.

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych znajduje się w ustaleniach międzyresortowych. Około połowy roku miałby trafić do Parlamentu, a pod koniec 2012 r. wejść w życie.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała swoje stanowisko w procesie konsultacji ustawy o korytarzach przesyłowych, jaką szykuje Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem Izby projekt ustawy – której celem jest ułatwienie realizacji inwestycji celu publicznego, przede wszystkim budowy infrastruktury energetycznej i komunalnej – powinien objąć również przedsiębiorców telekomunikacyjnych i infrastrukturę sieci łączności elektronicznej.

– Pominiecie tak istotnego obszaru, jakim jest telekomunikacja, wydaje się zupełnie nieuzasadnione, tym bardziej, że trzeba pamiętać o realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, gdzie zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich jest zaspokojeniem podstawowych potrzeb społecznych tak jak zaopatrzenie w elektryczność, wodę, paliwa, gaz, ciepło czy odprowadzanie ścieków – pisze PIIT.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek