Takie szacunki różnych typów optycznych linii abonenckich na koniec 2009 r. podaje U[b]rząd Komunikacji Elektronicznej[/b]. Dane te zostały przekazane Komisji Europejskiej w ramach procesu notyfikacji [link=http://www.rp.pl/artykul/439825,565854.html]projektu decyzji o regulacji rynku 4[/link]. Dane, jakie zbierał od operatorów UKE obejmowały linie FTTH, FTTB i FTTC. Na ich podstawie urząd stwierdził, że polski rynek dostępowych sieci optycznych znajduje się we „wczesnej fazie rozwoju”.

Liczba, jaką podał UKE jest niewysoka, ale nie ma pewności, czy całkowicie precyzyjna. Dla porównania [b]FTTH Council[/b] na podstawie badań IDATE podawała liczbę linii optycznych w Polsce na 21 tys. Wiadomo, że wielu małych operatorów podłącza liniami optycznymi budynki w zasięgu swojej sieci, co mieści się w definicji technologii FTTB, a mogło nie być przez UKE uwzględnione (do 2010 r. sprawozdawczość małych operatorów na rzecz UKE była ograniczona).