Urząd Komunikacji Elektronicznej chce pomóc poszkodowanym przez firmę PGT, używającej marki Telefonia Polska Razem.

Jak informuje, w odpowiedzi na jego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez PGT (firma miała oszukać 221 abonentów), 24 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014 – 2015 na terenie całego kraju, szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Osoby te miały  zawierać z PGT umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pod wpływem nieprawdziwych informacji co do podmiotu świadczącego usługi (przedstawiciele handlowi sugerowali, że reprezentują dotychczasowego dostawcę, który upada lub zmienia właściciela bądź ma lepszą ofertę) i warunków umowy, a następnie naliczano im opłaty abonamentowe i wyrównawcze wynikających z tych umów.

W związku z wszczęciem śledztwa prokuratorskiego, Prezes UKE zwrócił się do wszystkich pokrzywdzonych przez PGT osób z prośbą o zgłoszenie sprawy do UKE, celem jej przekazania do organów ścigania.

Prowadzi także z urzędu postępowanie administracyjne ws. nałożenia na operatora kary finansowej.