Polkomtel złożył najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Miasto Stołeczne Warszawa na świadczenie usług telefonii komórkowej. Zleceniodawca podpisze z operatorem umowę ramową. O zamówienie zabiegało trzy firmy. Wszystkie złożyły daleko tańsze oferty niż przewidywał budżet zamawiającego. Miasto Stołeczne Warszawa zarezerwowało na ten cel 17,3 mln zł netto. Tymczasem Polkomtel zgodził się wykonać umowę za 2,15 mln zł brutto. Najdroższa oferta miała wartość 4,13 mln zł brutto.