Trzej operatorzy sieci komórkowych: P4, PTK Centertel oraz T-Mobile Polska wystosowali pismo do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w którym kwestionują tryb zawarcia ugody rządu polskiego z udziałowcami Sferii oraz propozycję alokowania zasobów częstotliwościowych tego operatora w paśmie ‚800’. Pismo to opublikowało P4 na firmowym blogu.

Trzy sieci komórkowe zwracają w nim uwagę na nieprzejrzystość procedury, w ramach której rząd RP zawarł ugodę z udziałowcami Sferii. Wskazują również na potencjalny zamach na niezależność Prezesa UKE, który został zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej na mocy zawartej przez rząd ugody.

Trzy sieci poprosiły UKE o m.in. analizę legalności zaproponowanej w ugodzie procedury alokacji zasobów Sferii oraz o – mimo wszystko – uwzględnienie tych zasobów w aukcji, jaką UKE planuje na ten rok.