Zarząd województwa śląskiego zatwierdził do dofinansowania projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach RPO woj. śląskiego. Przewidywany koszt projektu to 69 mln zł.

Celem projektu jest stworzenie na terenie województwa śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, dzięki której włączone zostaną do sieci obszary wykluczone cyfrowo a mieszkańcy województwa śląskiego będą mieli zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Według założeń projektu łączna długość sieci to 454 km. Sieć będzie zbudowana jako szkieletowa infrastruktura pasywna i będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym operatorom, którzy będą chcieli świadczyć usługi dostępu do sieci użytkownikom końcowym.