Apple wygrał arbitraż w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i będzie mógł korzystać z domeny iPhone5.com.  W internecie pojawiła się ona w 2008 roku i prowadziła do forum internetowego. Jej właściciel twierdził, że „nie jest wspierana, sponsorowana, ani w inny sposób powiązane z firmą Apple”, a także służy „wyłącznie w celach rozrywkowych i edukacyjnych”.

Przejęcie domeny wcale nie musi oznaczać, że kolejna generacja iPhone’a będzie oznaczona numerem 5. Ma to jedynie uniemożlwiać osobom trzecim czerpanie zysków ze znaków handlowych, należących do Apple.

Jak zwracją uwagę specjaliści od rynku domen przejęcie domeny iPhone5.com jest o tyle ciekawe, że Apple nie zabiegał np. o odzyskanie domeny iPad.com, która do korporacji nie należy.