Gmina Miasto Pruszków wybrała warszawską firmę Q4Net (przetarg miał charakter otwarty) do realizacji zadania polegającego na rozbudowie istniejącej, bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie miejscowości (zgodnie z przyjętą i realizowaną koncepcją budowy sieci w technologii Wi-Fi mesh).

Wykonawca będzie też odpowiadał  za rozbudowę systemu transmisji głosu VoIP w wybranych jednostkach administracji lokalnej. Zajmie się też instalacja zewnętrznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w wyznaczonych lokalizacjach. Wartość prac wyceniono na 1,91 mln zł brutto.

Budżet przygotowany przez zamawiającego był znacznie większy. Miał wartość ponad 3 mln zł.