Belgijski urząd regulacyjny [i][b]Institut belge des services postaux et des telecommunications (L’IBPT)[/b][/i] nałożył karę 800 tys. euro na belgijskiego operatora narodowego [b]Belgacom[/b]. L’IBPT [link=http://www.bipt.be/en/383/ShowDoc/3291/Communications/Press_release___Belgacom_fined_for_violation_of_co.aspx]uznał[/link], że operator nie wywiązał się ze swoich obowiązków informacyjnych wobec abonentów, jakie narzuca prawo.

W lutym Belgacom dokonał modyfikacji w swojej ofercie usług dostępu do internetu: zmienił nazwy dwóch pakietów, podniósł ich ceny, przepustowości i limit miesięcznego transferu danych. Akcję informacyjną na ten temat operator rozpoczął tego samego dnia. L’IBPT uznał, że krok ten poczyniony został zbyt późno, uniemożliwiając abonentom zawczasu zrezygnować z terminowych kontraktów. Ponadto w niektórych komunikatach skierowanych do abonentów zabrakło informacji, iż z powodu zmian w warunkach świadczenia usług mają oni prawo do zerwania umowy bez kar umownych.