380, 5 mln euro uzyska Grecja ze sprzedaży częstotliwości 900 i 1800 MHZ. Grecki regulator rynku telekomunikacyjnego i pocztowego (EETT) poinformował, ze zakończył aukcję, na której wystawił od sprzedaż te pasma. Pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę greckich długów.

Częstotliwości zostały rozdysponowane, zgodnie z przewidywaniami, między trzech największych operatorów komórkowych – Cosmote, Vodafone-Panafon i Wind Hellad, którzy będą z nich mogli korzystać przez 15 lat.

– Rozdysponowanie tych częstotliwości powinno pomóc operatorom w rozwijaniu szerokopasmowych technologii bezprzewodowych 4G i LTE, przyczynić się do rozwoju rynku i upowszechnianiania Internetu na obszarach niezurbanizowanych – skomentował wyniki aukcji Leonidas Kanellos, prezes EETT.