Miasto Zabrze (Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej) wybrał ofertę krakowskiej spółki MAXTO w przetargu na budowę Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej.

W ramach zlecenia MAXTO wykona projekt sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym. Zamawiający szacuje, że będzie to co najmniej sześć lokalizacji stacji bazowych, które swoim zasięgiem obejmować będą co najmniej 90 proc. powierzchni miasta.

Wykonawca będzie też odpowiadał za przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych i uzyskanie wymaganych pozwoleń, budowę głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz budowa stacji bazowych (czterosektorowych) pracujących w standardzie WiMAX 802.16e z wykorzystaniem radiolinii pracujących na częstotliwościach 27,5-29,5 GHz.

Krakowska spółka zbuduje też radiolinie między stacjami bazowymi oraz dostarczy i zainstaluje pięć punktów dostępowych w wybranych lokalizacjach. Do zadań MAXTO będzie też należała dostawa i montaż 50 stacji klienckich WiMAX. Będą mogły, jak wyjaśnia zamawiający, być wykorzystane do podłączenia kamer w okolicach skrzyżowań, w celu uruchomienia systemu zarządzania ruchem miejskim, czy też hotspotów, poprzez które będzie realizowany bezpłatny publiczny dostęp do internetu (PIAP). Do zadań wykonawcy będzie też należała dostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią.

Przetarg ogłoszony przez Miasto Zabrze miał charakter otwarty. Startowało w nim dwa podmioty. Oferta MAXTO miała wartość 1,26 mln zł netto. Budżet przygotowany przez zamawiającego opiewał na 1,84 mln zł netto. Konkurencyjna oferta złożona przez Kapsch miała wartość prawie 1,92 mln zł netto. Inwestycje jest współfinansowana ze środków unijnych.