Przegląd prasy – piątek 27 czerwca

Publikacja: 27.06.2014 07:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

E-dokumentacja z trzyletnim poślizgiem

Służba zdrowia Jeszcze trzy lata placówki medyczne będą mogły prowadzić papierową dokumentację medyczną. Potem wszyscy…

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=485745 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet [/srodtytul]

Bloober Team: Prezes po raz kolejny obiecuje lepsze wyniki

Notowany na NewConnect producent gier komputerowych, którego istotnym źródłem utrzymania są dotacje unijne, odchudza grupę kapitałową. – Widzimy duży potencjał w grach, które już mamy w portfelu, oraz nad którymi pracujemy. Na nich chcemy się skupić. Dlatego zdecydowaliśmy o wygaszeniu pozostałych biznesów – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team. Krakowska firma zrezygnowała m.in. z dalszego wspierania spółki…

http://archiwum.parkiet.com/artykul/757983_Bloober_Team:_Prezes_po_raz_kolejny_obiecuje_lepsze_wyniki.html (dostęp płatny)

Netia: Fiskus to więcej niż dobra lokata

Netia, stacjonarny operator alternatywny notowany na GPW, już piąty rok walczy z urzędem skarbowym o podatek nałożony na nią w związku z działalnością w 2003 r. Firma nadal liczy, że odzyska zapłacony, ale jej zdaniem nienależnie naliczony, podatek. Właśnie zapadł kolejny wyrok w tej sprawie. Choć na pierwszy rzut oka nie jest on po myśli zarządu i tak też w pierwszej chwili zinterpretowali informację niektórzy analitycy, to – jak zapewnia rzecznik Karol Wieczorek – sprawy „idą w dobrym…

http://archiwum.parkiet.com/artykul/757982_Netia:_Fiskus_to_wiecej_niz_dobra_lokata.html (dostęp płatny)

Bitcoin: Rzadka okazja kupna

Zaplanowana na piątek aukcja 29,6 tys. bitcoinów, organizowana przez amerykańskie władze, budzi spore zainteresowanie branży inwestycyjnej, która dotąd sceptycznie pochodziła do wirtualnej waluty. US Marshals Service,…

http://archiwum.parkiet.com/artykul/757993_Bitcoin:_Rzadka_okazja_kupna.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu[/srodtytul]

Reklama bliżej blogera i youtubera

Platforma Hash.fm umożliwia podpięcie aktywności socialmediowych danych osób w jednym miejscu. Będzie dostępna także dla biznesu.

http://pulsbiznesu.pb.pl/3743439,49468,reklama-blizej-blogera-i-youtubera (dostęp płatny)

Nie tylko serwery się zielenią

Green IT: Dyski zamiast segregatorów, systemy regulujące pobór prądu i spotkania na odległość — biznesowa ekologia niejedno ma imię

http://pulsbiznesu.pb.pl/3743396,59633,nie-tylko-serwery-sie-zielenia (dostęp płatny)

Z francuskiej perspektywy

Rozmowa z Bruno Duthoit

http://pulsbiznesu.pb.pl/3743374,98707,z-francuskiej-perspektywy (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

IT robi kokosy na urzędach

Przychody branży informatycznej skoczyły w rok o 17 proc. Osiągnęły rekordowe 50,5 mld zł. To efekt cyfryzacji administracji publicznej. Tak dobrego roku na rynku teleinformatycznym nie było od lat. Wydatki firm i instytucji na produkty i usługi z tego sektora wzrosły w ubiegłym roku do niemal 93 mld zł. Motorem napędowym wzrostu okazał się sektor informatyczny IT, który wypracował 50,5 mld zł przychodów – ponad 7 mld zł więcej niż w roku 2012. W tym czasie przychody telekomów – choć znaczące (42,3 mld z) – skurczyły się o 4,5 proc.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1246755-IT-robi-kokosy-na-urzedach.html

Netia przegrała, ale walczy dalej

Netia, stacjonarny operator alternatywny notowany na GPW, już piąty rok spiera się z Izbą Skarbową o podatek w związku z działalnością w 2003 roku. Stanowisko NSA jej nie satysfakcjonuje.  Firma liczy, że odzyska zapłacony, ale  jej zda­niem nie­na­leż­nie na­li­czo­ny po­da­tek. Wła­śnie za­padł ko­lej­ny wy­rok –  ­NSA od­rzu­cił  od­wo­ła­nie spółki. Choć na pierw­szy rzut oka nie jest to po my­śli za­rzą­du i tak też w pierw­szej chwi­li zin­ter­pre­to­wa­li in­for­ma­cję nie­któ­rzy ana­li­ty­cy, to – jak za­pew­nia rzecz­nik Ka­rol Wie­czo­rek – spra­wy „idą w do­brym kie­run­ku”.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1246792-Netia-przegrala–ale-walczy-dalej.html (dostęp płatny)

Informatyka w zdrowiu za trzy lata

Szpitale dopiero od 2017 r. będą musiały wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Poselska nowela, procedowana na szybko w parlamencie, przewiduje, że obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej lecznice będą miały dopiero za trzy lata.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1246769-Informatyka-w-zdrowiu-za-trzy-lata.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

E-dokumentacja z trzyletnim poślizgiem

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów