Huawei przedstawił pięcioletnią strategię rozwoju dla grupy biznesowej wyspecjalizowanej w rozwiązaniach komunikacyjnych – Huawei Enterprise. Firma zakłada, że  dochody ze sprzedaży grupy wzrosną z  2,7 mld dolarów w 2013 roku do 10 mld dolarów do roku 2017.

– Widzimy duży potencjał wzrostu na rynku klientów korporacyjnych. Konwergencja technologii teleinformatycznych stwarza Huawei możliwość uczestniczenia w procesie ewolucji tego sektora – uważa William Xu, CEO grupy biznesowej Huawei Enterprise.

Aby osiągnąć zakladane cele Huawei rozeszerza współpracę partnerską z dystrybutorami. Od roku 2012 koncern nawiązał współpracę z ponad 3,5 tys. dystrybutorów, a do końca roku 2013 liczba ta ma wzrosnąć do 5,4 tys.