Operator sieci [b]Plus[/b] przesłał dzisiaj swoje oficjalne stanowisko do [b]Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta[/b] w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego w sprawie rynku mobilnej telewizji.

– Polkomtel oświadcza, że nie był i nie jest stroną porozumienia z innymi operatorami – napisał m.in. w swoim oświadczeniu operator. Polkomtel zarzuca przy tym UOKiK, że urząd uniemożliwił mu zapoznania się całym materiał dowodowym, na podstawie którego wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe.

UOKiK twierdzi, że czterej operatorzy komórkowi porozumiewali się i ustalali stanowisko negocjacyjne w kontaktach z [b]Info-TV-FM[/b]. Spółka ta wygrała konkurs na częstotoliwości DVB-H z [b]Mobile TV [/b]- spółką czterech operatorów, a potem próbowała ich namówić do współpracy. Strony nie mogły się porozumieć. Info-TV-FM twierdzi, że z tej właśnie przyczyny usług mobilnej TV nie ma na rynku.