[b]Ministerstwo Infrastruktury[/b] zwróciło się do operatorów komórkowych z pytaniem o możliwość uruchomienia ogólnopolskiego systemu powiadamiania alarmowego z wykorzystaniem technologii [i]cell broadcast[/i]. To inicjatywa [b]Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożenia Terrorystycznego[/b], którym kieruje [b]Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[/b]. [link=http://www.piit.org.pl/_gAllery/10/72/10728/MI_Cell_Broadcast.pdf]Pismo w tej sprawie upubliczniła dzisiaj[/link] [b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b].

Resort spraw wewnętrznych przedstawił projekt, który zakłada przeprowadzenie w I połowie przyszłego roku testów systemu w miastach organizujących mecze Euro 2012. Na początku 2012 r. sprawny system miałby objąć cały kraj. MSWiA docelowo chciałoby współpracować ze wszystkimi operatorami sieci mobilnych w Polsce, a na początek przynajmniej z dwoma, którzy zagwarantują objęciem usługi co najmniej 30 proc. użytkowników telefonów komórkowych w Polsce.

[i]Cell broadcast[/i], to znana od wielu lat technologia dystrybucji wiadomości tekstowych na wyświetlacze terminali mobilnych pracujących w sieciach GSM i UMTS. Obsługuje ją większość eksploatowanych w Polsce terminali komórkowych. Powszechnie wyświetlają informacje o nadajnikach sieci radiowej, do których zalogowany jest terminal. Władze samorządowe w Polsce wykorzystują gdzieniegdzie technologię [i]cell broadcast[/i] do dystrybucji lokalnych informacji, w tym równie do informacji o potencjalnych zagrożeniach.