Formalnie w kwietniu bieżącego roku  Artur Dominiak zakończył pracę w Netii, w której przez ostatnie 4,5 roku był szefem rozwoju produktu usług dla domu oraz SOHO. Jego zakres kompetencji został rozparcelowany między kilka osób, m.in. Marcina Malinowskiego, który formalnie piastuje stanowisko dyrektora ds. rozwoju.

Artur Dominiak do Netii przyszedł w 2007 r. Był jednym z realizatorów strategii ekspansji tego operatora na rynku usług głosowych i dostępu do internetu. Wcześniej przez 5 lat kierował zespołem odpowiedzialnym za ofertę telefoniczną Telekomunikacji Polskiej. Pracował również, jak szef marketingu w Telefonicznej Agencji Informacyjnej.

Artur Dominiak jest absolwentem marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Rozpoczyna obecnie działalność na rynku e-commerce.