Do 2014 roku wartość sprzętu do szkieletowych sieci transmisji głosu rosnąć będzie po kilka procent rocznie – przewiduje firma badawcza [b]Dell’Oro[/b]. Wolumen minut w tych sieciach spadać będzie między innymi z powodu rosnącego popytu na usługi telefonii IP, stymulowana narodowymi programami rozwoju sieci szerokopasmowych. Według prognoz Dell’Oro do 2014 r. liczba abonentów tych usług na całym świecie wzrośnie do 309 mln.

Im więcej tych abonentów tym silniejsza jednak konieczność zapewnienia im komunikacji z wciąż licznymi użytkownikami sieci PSTN. Ten trend powinien spowodować wzrost zapotrzebowanie na przełączniki typu [i]media gateway[/i]. Greg Collins, wiceprezes Dell’Oro Group, ostrzega jednak, że wzrost w tym segmencie osłabiać będzie stopniowa migracja operatorów w kierunku sieci [i]all-IP[/i], która będzie stopniowo eliminować zapotrzebowanie na urządzenia konwertujące połączenia.