Ponad 40 proc.  dużych przedsiębiorstw w Polsce  deklaruje korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, a następne 9 proc. deklaruje chęć wprowadzenia tej technologii w 2012 r. – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Cisco.

Z 42 proc. firm, które zadeklarowały korzystanie z rozwiązań cloud computing, 77 proc. korzysta z chmury prywatnej, 20 proc. z publicznej a 17 proc. z modelu hybrydowego (niektóre firmy używają więcej niż jednego modelu chmury).  Najczęstsze zastosowanie stanowią aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zwłaszcza wśród firm o zatrudnieniu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57 proc. odpowiedzi). W następnej kolejności są to: wirtualizacja desktopów (41 proc.), oraz  narzędzia do współpracy, wymiany plików i komunikacji (35 proc.).

Najczęściej wymienianą zaletą chmury obliczeniowej są oszczędności związane np. z brakiem konieczności zakupu urządzeń. Inne korzyści to zwiększonie mobilności pracowników, łatwiejsze zarządzanie IT oraz o wydajniejsza praca końcowych użytkowników chmury (np. poprzez łatwiejszy dostęp do danych lub usprawnioną komunikację.

Główne przeszkody dla adaptacji chmury w Polsce respondenci widzą w braku gotowości pracowników do korzystania z chmury (49 proc.),  a 47 proc. wskazują na niską świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań z chmury wśród osób zarządzających firmą. Inną przeszkodę może stanowić niechęć samych specjalistów ds. IT wobec zmian potencjalnie niebezpiecznych dla ich zatrudnienia (53 proc. odpowiedzi). 42 proc. badanych firm stwierdziło, że chmura nie jest wystarczająco bezpieczna dla biznesu.

Badanie zlecone przez Cisco Poland i przeprowadziła firma PBS DGA wśród firm zatrudniających powyżej 150 osób zarówno korzystających jak i niekorzystających z chmury, reprezentujących takie sektory gospodarki jak produkcja, handel, administracja i usługi, w tym usługi IT. W badaniu wzięły udział 302 firmy.