Stolica Szwecji jest europejskim liderem pod względem stopnia nasycenia gospodarstw domowych szerokopasmowym dostępem do internetu – wynika z opublikowanego niedawno przez Eurostat [link=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001/EN/KS-HA-10-001-EN.PDF]Regional yearbook 2010[/link]. Odsetek ten dla Sztokholmu wynosi 84 proc. Zbliżony poziom nasycenia notowany jest także w Holandii w regionie Utrechtu oraz [i]Noord Holland[/i] (zgodnie z nomenklaturą regionów Unii Europejskiej). Na przeciwległym krańcu jest grecki region centralny ([i]Kentriki Ellada[/i]), w którym penetracja szerokopasmowym dostępem wynosi 20 proc.

Regional yearbook 2010 zwraca uwagę, że w takich krajach, jak Niemcy, Czechy, Grecja, Wielka Brytania i Hiszpania można zauważyć duże (powyżej 10 pkt. procentowych) różnice w penetracji szerokopasmowym dostępem pomiędzy różnymi regionami. Polska – obok – jest wymieniana, jako kraj, w którym regionalne różnice nie są wysokie (poniżej 10 pkt. procentowych). Poszczególne regiony Polski, pod względem nasycenia szerokopasmowym internetem są zbliżone do wschodnich landów Niemiec, prowincji francuskich i hiszpańskich. Co oznacza, że – w pewnym uproszczeniu – plasują się pośród europejskich średniaków. Do liderów należą prowincje szwedzkie, holenderskie, brytyjskie, duńskie i fińskie. Outsiderami są regiony Grecji, Rumunii, Bułgarii, Czech i Włoch.

Na osi czasu poziom nasycenia gospodarstw domowych szerokopasmowym internetem w Polsce odpowiada średniemu nasyceniu dla Unii Europejskiej sprzed 8-9 miesięcy. W przypadku najbardziej zapóźnionych krajów (Bułgaria, Rumunia) zapóźnienie wynosi prawie 4 lata. Liderzy: Holandia, Norwegia, Szwecja wyprzedzają średnią o 2-3 lata.