W styczniu 2014 r. Netia uzyskała kolejny wyrok sądu nakazujący zapłatę na jej rzecz odszkodowania przez Orange Polska – wynika z raportu rocznego alternatywnego operatora. Tym razem chodzi o 7,8 mln zł tytułem odszkodowania za opóźnienia w usuwaniu awarii na łączach, z wykorzystaniem których grupa Netia świadczy usługi detaliczne abonentom.

Orange może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, ale Netia nie zamierza się poddawać.

– Do sądu kierujemy te sprawy przeciwko TP/Orange, m.in. w których mamy w naszej ocenie mocne dowody. Fakt ten potwierdzają wydawane raz za razem sądowe nakazy zapłaty na juz dość znaczącą kwotę. Co prawda każda z tych sprawa ma dalszy ciąg procesowy, to jednak jestem pewien, że za pewien czas uzyskamy prawomocne wyroki, potwierdzające nasze racje – komentuje Tom Ruhan, członek zarządu Netii.

W sumie z tytułu opóźnień w usuwaniu awarii Netia dochodzi od Orange Polska minimum 100 mln zł.

Największe nadzieje alternatywny operator wiąże obecnie z karą nałożoną na Orange Polska 22 czerwca 2011 r. przez Komisję Europejską za nadużywanie pozycji dominującej. Z wypowiedzi byłego już dyrektora ds. finansowych Orange Polska, Jacquesa de Galzain wynikało, że telekom liczy się z tym, że karę (127 mln euro) zapłaci. W nawiązaniu do decyzji KE, alternatywny telekom może wtedy wytoczyć roszczenie odszkodowawcze wynikające z praktyk dawnego Orange Polska.