Nikolai Beckers objął stanowiska prezesa zarządu w dwóch kontrolowanych przez greckiego operatora narodowego OTE firmach – rumuńskiej sieci mobilnej Cosmote i rumuńskiego operatora narodowego Romtelecom. To wstęp do pełnej integracji obu firm. W Romtelecom znaczącym, choć mniejszościowym (46 proc.) udziałowcem jest wciąż skarb państwa Rumunii.

Z tego właśnie powodu firmy zaczną od integracji funkcjonalnej, ponieważ formalne połączenie musi uzyskać pełną aprobatę obydwu głównych udziałowców. W oficjalnych komunikatach Nikolai Beckers mówi przede wszystkim o konwergentnych usługach, a odżegnuje się od kwestii zwolnień w połączonych firmach. Niemniej optymalizacja kosztowa jest jedną z przyczyn planowanej fuzji. Obaj operatorzy są pod silną presją konkurencyjną i regulacyjną, obaj notują spadki przychodów.

Łącznie przychody obu firm przekraczają 1 mld euro rocznie, a zatrudnienie – 11 tys. osób. Romtelecom jest 30-procentowym udziałowcem Cosmote Romania. W obu firmach udziały ma greckie OTE, którego z kolei największym udziałowcem (40 proc.) jest grupa Deutsche Telekom. Nikolai Beckers przyszedł do rumuńskich spółek z T-Systems France.