MAiC: łączność formalnie dla Małgorzaty Olszewskiej

Publikacja: 22.06.2012 17:54

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało w dzienniku urzędowym decyzję szefa resortu Michała Boniego „w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji”. Sprawy związane z działem łączność zostały – z wyjątkiem jednego punktu – formalnie powierzone Małgorzacie Olszewskiej, wcześniej szefowej Departamentu Telekomunikacji w dawnym resorcie infrastruktury.

Po utworzeniu MAiC wydawało się, że sprawami telekomunikacji będzie się zajmował Igor Ostrowski, jednak w marcu br. na wiceministra do resortu powołana została Małgorzata Olszewska. Podział kompetencji między oboje nie był przez kilka miesięcy jasny. Decyzją Michała Boniego w kompetencjach Igora Ostrowskiego – z całej sfery łączności – pozostaje naziemna telewizja cyfrowa.

Obszar kompetencji Małgorzaty Olszewskiej:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 5 pkt 2 [naziemna telewizja cyfrowa – przyp.rpkom.pl];

2) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

4) sprawuje nadzór nad współpracą z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym;

5) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Funduszy Strukturalnych,

b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 lit. b [naziemna telewizja cyfrowa – przyp.rpkom.pl] i § 9 ust. 4 pkt 6 [nadzór nad UKE przysługujący bezpośrednio ministrowi – przyp.rpkom.pl],

c) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 pkt 7 [nadzór nad UKE w obszarze rynku pocztowego przysługujący bezpośrednio ministrowi – przyp.rpkom.pl];

9) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało w dzienniku urzędowym decyzję szefa resortu Michała Boniego „w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji”. Sprawy związane z działem łączność zostały – z wyjątkiem jednego punktu – formalnie powierzone Małgorzacie Olszewskiej, wcześniej szefowej Departamentu Telekomunikacji w dawnym resorcie infrastruktury.

Po utworzeniu MAiC wydawało się, że sprawami telekomunikacji będzie się zajmował Igor Ostrowski, jednak w marcu br. na wiceministra do resortu powołana została Małgorzata Olszewska. Podział kompetencji między oboje nie był przez kilka miesięcy jasny. Decyzją Michała Boniego w kompetencjach Igora Ostrowskiego – z całej sfery łączności – pozostaje naziemna telewizja cyfrowa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?