MAiC: łączność formalnie dla Małgorzaty Olszewskiej

Publikacja: 22.06.2012 17:54

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało w dzienniku urzędowym decyzję szefa resortu Michała Boniego „w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji”. Sprawy związane z działem łączność zostały – z wyjątkiem jednego punktu – formalnie powierzone Małgorzacie Olszewskiej, wcześniej szefowej Departamentu Telekomunikacji w dawnym resorcie infrastruktury.

Po utworzeniu MAiC wydawało się, że sprawami telekomunikacji będzie się zajmował Igor Ostrowski, jednak w marcu br. na wiceministra do resortu powołana została Małgorzata Olszewska. Podział kompetencji między oboje nie był przez kilka miesięcy jasny. Decyzją Michała Boniego w kompetencjach Igora Ostrowskiego – z całej sfery łączności – pozostaje naziemna telewizja cyfrowa.

Obszar kompetencji Małgorzaty Olszewskiej:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 5 pkt 2 [naziemna telewizja cyfrowa – przyp.rpkom.pl];

2) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

4) sprawuje nadzór nad współpracą z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym;

5) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Funduszy Strukturalnych,

b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 lit. b [naziemna telewizja cyfrowa – przyp.rpkom.pl] i § 9 ust. 4 pkt 6 [nadzór nad UKE przysługujący bezpośrednio ministrowi – przyp.rpkom.pl],

c) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 pkt 7 [nadzór nad UKE w obszarze rynku pocztowego przysługujący bezpośrednio ministrowi – przyp.rpkom.pl];

9) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało w dzienniku urzędowym decyzję szefa resortu Michała Boniego „w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji”. Sprawy związane z działem łączność zostały – z wyjątkiem jednego punktu – formalnie powierzone Małgorzacie Olszewskiej, wcześniej szefowej Departamentu Telekomunikacji w dawnym resorcie infrastruktury.

Po utworzeniu MAiC wydawało się, że sprawami telekomunikacji będzie się zajmował Igor Ostrowski, jednak w marcu br. na wiceministra do resortu powołana została Małgorzata Olszewska. Podział kompetencji między oboje nie był przez kilka miesięcy jasny. Decyzją Michała Boniego w kompetencjach Igora Ostrowskiego – z całej sfery łączności – pozostaje naziemna telewizja cyfrowa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek