– Zawarliśmy porozumienie z Krajową Izbą Komunikacji Ethneretowej o przystąpieniu do systemu zakupowego SEZ – powiedział Grzegorz Maszczyk, członek zarządu i-NET Group podczas trwającej w Wiśle V Ogólnopolskiej Konferencji i-NET meeting. To początek współpracy operacyjnej obu instytucji zrzeszających małych operatorów.

i-NET już dzisiaj prowadzi dla swoich partnerów system wspólnych zakupów sprzętu i łączy. Liczy, że przystąpienie do SEZ jeszcze wzmocni pozycję negocjacyjną z dostawcami, (łącznie obie organizacje reprezentują ok. 300 operatorów, chociaż nie wszyscy korzystają ze wspólnych zamówień). Szczególnie tymi, którzy dzisiaj nie dostarczają dużo sprzętu dla firm zrzeszonych w i-NET Group. Firma ta konsoliduje przede wszystkim operatorów radiowych sieci dostępowych i zmawia mniej sprzętu do sieci stacjonarnej. W innej sytuacji są członkowie KIKE.

Obie instytucje rozpoczną wspólne działania i negocjacje z dostawcami sprzętu i usług, z którymi chcą zawrzeć ramowe porozumienie.