Komenda Główna Policji wydzierżawiła od Telekomunikacji Polskiej przekroje kanalizacji teletechnicznej. Umowa obowiązuje do 12 października 2014 r.

Jej wartość wynosi 15,12 mln zł brutto i pokrywa się z budżetem zarezerwowanym na ten cel przez zamawiającego. Narodowy operator zdobył kontrakt z pominięciem procedury przetargowej.

Zamawiający wyjaśnia to faktem, że telekomunikacyjna sieć kablowa (kable miedziane i światłowodowe) łącząca wszystkie jednostki policji, która stanowi medium transmisyjne dla systemów informatycznych i łączności, działa w oparciu o kanalizację teletechniczną będącą własnością Telekomunikacji Polskiej.

– Utrzymanie ww. sieci kablowej ma kluczowe znaczenie dla wyżej opisanych systemów. Dlatego też należy zawrzeć nową umowę z TPSA – napisano w uzasadnieniu.

Dalej Komenda Główna Policji pisze, że ze względów technologicznych nie ma możliwości wyciągnięcia przedmiotowych kabli z kanalizacji teletechnicznej (spowodowałoby to ich trwałe uszkodzenie i nadawałyby się tylko do wybrakowania). Operacja ta wiązałaby się z bardzo dużymi kosztami, ekonomicznie nieuzasadnionymi. – Trwałaby wiele miesięcy i sparaliżowała by funkcjonowanie obsługiwanych przez Policję systemów teleinformatycznych –  twierdzi zamawiający. Przypomina ponadto, że Telekomunikacja Polska jest jedynym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym posiadającym rozległą sieć kanalizacji teletechnicznej.