Zwycięcą został Polkomtel, operator sieci Plus, który zainkasuje od urzędów miejskich 2,1 mln zł. Drugą ważną ofertę złożyła Polska Telefonia Cyfrowa, ale przegrała z rywalem z uwagi na wyższa cenę usług – 4,1 mln zł. Urząd Miasta ogłosił przetarg na ramowe warunki świadczenia usług, przyjmując wycenę dla minimum 1 tys. aktywacji.

Polkomtel jest głównym dostawcą usług telefonii komórkowej. Silną pozycję, jako dostawca, ma w Warszawie również PTK Centertel.