Validas, amerykańska firma sprzedająca usługi optymalizacji wydatków na usługi komórkowe, zaprezentowała ciekawe badania na temat wykorzystania pakietów danych przez abonentów największych operatorów w USA. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy ponad 23 tys. rachunków telefonicznych.

Jak się okazuje, średnia miesięczna konsumpcja danych w sieciach T-Mobile USA oraz Sprint przekracza 400 MB. Konkurenci dysponujący słabszą infrastrukturą, czyli AT&T i Verizon, mogą pochwalić się nieco gorszymi wynikami – odpowiednio niecałe 350 MB miesięcznie oraz ok. 375 MB.

Co ciekawe, średnie wskaźniki konsumpcji są bardzo zawyżane przez grupę klientów bardzo intensywnie używających transmisji danych. Mediana zużycia pakietów jest bowiem znacznie mniejsza od arytmetycznej średniej. Dla lidera, T-Mobile USA wynosi ona ok. 130 MB miesięcznie. Wszyscy pozostali gracze odnotowali mediany mniejsze od 100 MB (Sprint, AT&T i Verizon mieszczą się w przedziale 80-95 MB miesięcznie).

Statystyki zebrane przez Validas pokazują też wyraźnie, że ulepszenie infrastruktury i zwiększanie jej pojemności nieuchronnie prowadzi do zwiększania konsumpcji bezprzewodowej transmisji danych. I tak np. dysponujący najlepszą w USA infrastrukturą (jeśli nie brać pod uwagę sieci LTE Verizona) może pochwalić się najmniejszym (poniżej 60 proc.) odsetkiem klientów którzy wykorzystują miesięcznie mniej niż 20 MB danych. Z kolei AT&T, operator najbardziej krytykowany za przeciążenie infrastruktury i jakość usług, ten wskaźnik ma na poziomie 65 proc. (co oznacza, że tylko ok. 35 proc. abonentów wykorzystuje 200 MB danych miesięcznie i więcej).