Przegląd prasy – poniedziałek 27 lutego

Publikacja: 27.02.2012 08:30

Nowa fala smartfonów z Barcelony

Michał Fura

Nokia pokaże dzisiaj, jakimi aparatami chce rywalizować z czołowymi producentami telefonów. Lepsze kamery i ekrany, szybsze procesory, większa różnorodność cenowa – tak wyglądać będzie najnowsza oferta smartfonów największych producentów na świecie na czele z Samsungiem, Nokią, HTC, Sony, Motorolą i LG, którzy zaprezentują się podczas zaczynającego się dziś Mobile World Congress w Barcelonie. Urządzenia pokazane na tej największej imprezie telekomunikacyjnej na świecie w najbliższych miesiącach będą się też pojawiać na polskim rynku w ofercie Orange, T-Mobile, Plusa i Playa.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=400640 (dostęp płatny)

Modem jest doprecyzowany

PB

W Dzienniku Urzędowym UE z 23 lutego 2012 r. nr L 50 opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 155/2012. Wynika z niego, że modem, użyty w definicji do podpozycji 8528 71 15 oraz 8528 71 91, obejmuje urządzenia lub sprzęt, które modulują i demodulują sygnały przychodzące i wychodzące ( np. modemy V.90 lub modemy kablowe).

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=400517 (dostęp płatny)

Osobisty pielęgniarz w telefonie. Telemedyczna oferta dla seniorów

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski, Przemysław Poznański

Czy telefon komórkowy może uratować życie? Ustrzec przed zawałem? Pomóc w walce z cukrzycą? Firmy telekomunikacyjne zaczynają oferować specjalne usługi zdrowotne dla seniorów. Senator Mieczysław Augustyn (PO) do dziś żałuje, że jego matka nie miała pagera do wezwania pomocy. Zmarła samotnie, próbując dosięgnąć do telefonu. Takie pagery, zwane np. guzikami życia, po naciśnięciu przycisku łączą się z centrum obsługi, które usiłuje się skontaktować z osobą starszą. Jeśli się to nie udaje, wysyłają karetkę. Senior nosi go cały czas przy sobie. Mieczysław Augustyn chciałby, aby takie urządzenie – podobnie jak w Hiszpanii – miała każda osoba niesamodzielna w kraju, czyli blisko milion seniorów. Problem w tym, że na szeroką skalę z rożnych przyczyn – chociażby braku reklamy – takich usług nikt w kraju nie prowadzi.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11233590,Osobisty_pielegniarz_w_telefonie__Telemedyczna_oferta.html

Polkomtel: Nie będzie zwolnień grupowych

Urszula Zielińska

W Polkomtelu przejętym przez Zygmunta Solorza-Żaka w listopadzie ub.r., zakończyły się analizy wniosków pracowników, który zgłosili chęć do skorzystania z programu dobrowolnych odejść.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/726896_Polkomtel:_Nie_bedzie_zwolnien_grupowych.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja: Co może zrobić Virgin?

Urszula Zielińska

Wejście do Polski komórkowej marki Virgin Mobile obniży ceny połączeń zagranicznych, ale nie wywoła walki cenowej w kraju – uważają eksperci. Virgin może pojawić się w ramach współpracy z P4, operatorem sieci Play, korzystając z jego infrastruktury (MVNO).

http://archiwum.parkiet.com/artykul/726895_Telekomunikacja:_Co_moze_zrobic_Virgin.html (dostęp płatny)

Virgin zawalczy o rynek połączeń zagranicznych?

Urszula Zielińska

Je­śli w Pol­sce po­ja­wi się naj­bar­dziej zna­ny wir­tu­al­ny ope­ra­tor ko­mór­ko­wy na świe­cie, to ude­rzy w ce­ny po­łą­czeń za gra­ni­cę. Wia­do­mość, że Vir­gin Mo­bi­le, brand słyn­ne­go mi­liar­de­ra Ri­char­da Bran­so­na, mo­że po­ja­wić się w na­szym kra­ju, rozeszła się już po ryn­ku. Czy no­wy gracz ma szan­sę od­nieść suk­ces na pol­skim ryn­ku ko­mór­ko­wym?

http://archiwum.rp.pl/artykul/1124723_Virgin_zawalczy_o_rynek_polaczen_zagranicznych.html (dostęp płatny)

Facebook i Apple walczą o Chiny

Aleksandra Stanisławska

Amerykańscy giganci procesują się z chiń­ski­mi przed­się­bior­ca­mi o pra­wa do swo­ich nazw. Sprawy Ap­ple’a wal­czą­ce­go o pra­wa do uży­wa­nia na­zwy iPad na te­re­nie Chin przy­bra­ły no­wy ob­rót. Lo­kal­na fir­ma mająca w Pań­stwie Środ­ka pra­wa do te­go zna­ku to­wa­ro­we­go zło­ży­ła w ka­li­for­nij­skim są­dzie po­zew prze­ciw pro­du­cen­to­wi z lo­go jabł­ka.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1124722_Facebook_i_Apple_walcza_o_Chiny.html (dostęp płatny)

ACTA jest sprzeczna z naszymi przepisami

Barbara Szymańska

W końcu również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwróciło uwagę na nieprecyzyjne przepisy w umowie międzynarodowej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało komentarz do ACTA. Zdaniem jego autorów umowa jest nieprecyzyjna i pozostawia wiele miejsca na sprzeczne interpretacje.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1124583_ACTA_jest_sprzeczna_z_naszymi_przepisami.html (dostęp płatny)

Nowa fala smartfonów z Barcelony

Michał Fura

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości