Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła przetarg otwarty na „zakup usług transmisji danych w korporacyjnej sieci teleinformatycznej ARiMR w oparciu o technologię MPLS”. Zamówienie obejmuje m.in. świadczenie usług telekomunikacyjnych, przesyłu danych z usługami dodatkowymi oraz zestawienie łączy teletransmisyjnych. Usługi będą świadczone przez cztery lata od podpisania umowy jednak nie dłużej niż do końca 2015 roku. Firmy startujące w przetargu są zobowiązane do wniesienia wadium w wysokości 1 mln zł. Pozwala to szacować wartość kontraktu na ok. 30 mln zł.

Konkurs ma charakter otwarty jednak wymagania stawiane przez zamawiającego zawężają grono potencjalnych wykonawców do największych operatorów. ARiMR żąda m.in., żeby wykonawca wykazał się realizacją co najmniej dwóch zamówień na świadczenia usług teletransmisji danych w technologii IP VPN MPLS w min. 250 lokalizacjach każde. „Usługi te winny być świadczone dla min. dwóch różnych podmiotów przez dowolny okres czasu równolegle.”

Termin składania wniosków upływa 28 października.