Od 10 sierpnia do 4 września trwają konsultacje cennika usług regionalnej sieci szerokopasmowej (tzw. Internet dla Mazowsza) przygotowanego przez operatora sieci – KTBO, związanego z KT Corporation, jednym z wykonawców infrastruktury.

Konsultacje poprzedzają złożenie cennika w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

CEO IdM jest Anna Streżyńska, prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Jak mówiła niedawno na łamach „Parkietu”, budowa RSS-u na Mazowszu przebiega zgodnie z wyznaczonymi terminami.

IdM to kolejny RSS, który przygotował cennik i ofertę ramową oraz szczegółowe.