Już wcześniej fińskie władze zdecydowały, że do końca 2015 r. obywatelskie prawo dostępu do broadbandu będzie dotyczyło łącz 100 Mb/s. Jak poinformowało fińskie ministerstwo, przepisy przewidują pewne odstępstwa od zakładanych parametrów łącz, jeśli jedyną drogą zapewnienia dostępu do sieci będą połączenia realizowane przez sieci mobilne.