PIIT postuluje o proste e-faktury u ministra Rostowskiego

Publikacja: 26.07.2010 11:42

[b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b] wystosowała pismo do [b]Ministerstwa Finansów[/b], w [link=http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead17&news_cat_id=103&news_id=5216&layout=2&page=text]którym wzywa do usankcjonowania[/link] rozporządzeniem e-faktur, nie opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Izba wnosi, aby ministerialne rozporządzenia uznało za dopuszczalne:

[i]- przygotowanie u wystawcy faktury w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego w jednym z formatów: TXT, PDF, RTF, DOC, XLS, ODT lub podobnym i zapisanie go na kontrolowanym przez niego informatycznym nośniku danych,

-przyjęcie, że tak przygotowany dokument, jest równoważny fakturze w postaci papierowej, po jego wyświetleniu na monitorze lub wydrukowaniu na drukarce,

– przesłanie takiego dokumentu, jako załącznika do poczty elektronicznej do odbiorcy, po wcześniejszym uzyskaniu od niego formalnie udokumentowanej zgody na taki sposób odbioru faktur,

– pobranie przez odbiorcę takiego dokumentu z witryny wystawcy, po wcześniejszym uzyskaniu formalnej zgody odbiorcy na taki sposób otrzymywania faktur,

– umieszczenie przez odbiorcę otrzymanego lub pobranego dokumentu na kontrolowanym przez siebie informatycznym nośniku danych,

– przechowywanie faktur u wystawcy i u odbiorcy wyłącznie na kontrolowanych przez nich informatycznych nośnikach danych, z prawem dostępu do nich służb kontroli skarbowej, które wtedy mogą odczytać ich treść na monitorze lub po wydrukowaniu,

– zastosowanie tej procedury do każdej faktury, w tym również, faktury korygującej.[/i]

– Tak – zdajemy sobie sprawę, ze straci na tym Poczta Polska, ale takie są efekty zastępowania starych technologii nowymi – piszą przedstawiciele PIIT w liście do ministra finansów.

Ministerstwo Finansów tymczasem stoi na stanowisku, że w obrocie handlowym można się posługiwać tylko dokumentami papierowymi oraz e-fakturą z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Operatorzy stosują się do tego przepisu, udostępniając abonentom elektroniczne obrazy faktury, które jednak nie pozwalają na całkowitą eliminację (chociażby z archiwów księgowości) faktur papierowych.

[link=http://www.rp.pl/artykul/439825,511646_Pawlak_popiera_e_fakture_bez_bezpiecznego_podpisu.html]W ubiegłym tygodniu apel w tej sprawie do Ministerstwa Finansów wystosował równieć wicepremier Waldemar Pawlak.[/link]

[b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b] wystosowała pismo do [b]Ministerstwa Finansów[/b], w [link=http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead17&news_cat_id=103&news_id=5216&layout=2&page=text]którym wzywa do usankcjonowania[/link] rozporządzeniem e-faktur, nie opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Izba wnosi, aby ministerialne rozporządzenia uznało za dopuszczalne:

[i]- przygotowanie u wystawcy faktury w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego w jednym z formatów: TXT, PDF, RTF, DOC, XLS, ODT lub podobnym i zapisanie go na kontrolowanym przez niego informatycznym nośniku danych,

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?