W poniedziałek wieczorem zarząd Hawe poinformował, że spółka nie wykupiła obligacji serii K_01 o nominale 20,8 mln zł.

Według zarządu, ponieważ dzień, w którym zgodnie z warunkami obligacji przypadał w sobotę, termin wykupu obligacji przypadł na 10 sierpnia.

„Wobec ustępujących zakłóceń w rozliczeniu projektów budowy sieci szerokopasmowej, spółka zamierza zintensyfikować działania związane ze sprzedażą posiadanej przez Grupę Kapitałową infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy” – zapewnia zarząd Hawe.

W minionym tygodniu, Hawe nie wykupiło papierów dłużnych o nominale 8,3 mln zł. Tłumaczyło się zakłóceniami w rozliczaniu budowy sieci szerokopasmowych w woj. warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Jak informowało, między stopniem realizacji inwestycji a ich rozliczeniem jest znacząca asymetria.

Nie ma sygnałów, aby obligatariusze podejmowali kroki w reakcji na niedotrzymanie terminu wykupu obligacji. Papiery są zabezpieczone na majątku grupy.