Aż 618 projektów wpłynęło do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w tegorocznym konkursie 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym).

Rekordowe zainteresowanie konkursem to efekt tego, że w ramach działania 8.3 od tego roku stosowane są  nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Jednostki samorządu terytorialnego będą zwolnione z obowiązku ponoszenia 15 proc. udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 232,2 mln zł.

Prawdopodobnie był to ostatni konkurs w działaniu 8.3 POIG.