Jacek Kowalski jest związany z TP od ponad 8 lat. Zaczynał w PTK Centertel na stanowisku menedżera HR. Od 2005 r. pełnił obowiązki dyrektora Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników Grupy TP. Doprowadził do zawarcia Umowy Społecznej ze związkamim zawodowymi, w ramach których przeprowadzony zostanie program odejść dobrowolnych dla maksymalnie 1980 pracowników grupy TP. To element trzyletniego programu redukcji zatrudnienia, w trakcie którego grupę TP ma opuścić 4900 osób.