– Regulatorzy rynków telekomunikacyjnych powinni mieć na uwadze ogólną prawidłowość, że wysokie stawki interkonektowe mogą osłabiać rynkową konkurencję poprzez stumulację połączeń on-net kosztem off-net, co koniec końców szkodzi użytkownikom. Eliminacja zbyt wysokich stawek MTR powinna doprowadzić do obniżki cen detalicznych, zachęcać do inwestycji i innowacyjności cały sektor telekomunikacyjny – podała Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ang.ITU) w ostatnio opublikowanym raporcie [link=http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.11-2009-SUM-PDF-E.pdf]Trends in telecommunication reform 2009. Hands-on or hands-off ? Stimulating growth through effective ICT regulation[/link].

Raport ITU analizuje sytuację na różnych rynkach mobilnych, w szczególności europejskim, na którym regulacje idą najgłębiej. Celem Komisji Europejskiej jest doprowadzenie do stawek MTR w wysokości 1,5-3 eurocenty netto za minutę do 2012 r. Mimo wyraźnie zdefiniowanego celu Komisja zaleca lokalnym regulatorom kierowanie się kosztami świadczenia usług przez operatorów w metodologii LRIC. Jako przeciwieństwo praktyki europejskiej raport ITU podaje regulatora rynku w Hong-Kongu (OFTA), który w ogóle zrezygnował z regulacji rynku terminacji mobilnej, poddając wysokość MTR rynkowej grze.

Według ITU decyzje o podjęciu interwencji przez regulatorów powinny być podjęte po starannej analizie sytuacji na rynku i rozważeniu, czy nie wystarczą inne od regulacji stawek hurtowych działania: ułatwienie wejścia na rynek nowym operatorom, zadbanie o możliwość łatwej zmiany operatora przez użytkowników i przejrzystość oferowanych taryf.

Raport ITU zajmuje się w szerszej perspektywie wpływem regulacji na rynek telekomunikacyjny, nie tylko w segmencie mobilnym.